martes, 25 de junio de 2013

Pleno 27/06/2013


OSOKO BILKURARAKO DEIALDIA 

Idazki honen bidez Udaletxe honetan izango den Ezohiko Osoko Bilkurara deitzen zaitut, datorren OSTEGUNEAN, 2013ko ekainaren 27an, 19:30ean lehenengo deialdian eta 2013ko uztailaren 1ean ordu berean bigarren deialdian, ondoko aztergaiak jorratzeko

GAI-ZERRENDA 
1. 2013KO MAIATZAREN 30eko ETA EKAINAREN 10eko eta 13ko OSOKO BILKURA- AKTAK ONARTZEA. 
2. MIREN JASONE HERNANDEZ MARCOS AND.-AK ZINEGOTZI KARGUA HARTUKO DU. 
3. JOSE ANGEL SEIJO URGEL JN.-AK ZINEGOTZI KARGUA HARTUKO DU. 
4. MEATZALDEKO EZINDU PSIKIKOEN ALDEKO MANKOMUNITATEAREN DESEGITEA
ONARTZEA. 
5. TALLERES GALLARRETA, LANTEGIAK S.L.-REN KAPITAL HANDITZEA. 
6. UDALEZ GAINDIKO ENTITATEETAKO ORDEZKARIAK IZENDATZEA. 
7. 2012 EKITALDIARI DAGOKION KONTU OROKORRA ONARTZEA. 
8. UDALHITZ INDARREAN DAGOEN LUZAPENA ONARTZEA. 
9. LESBIANA, GAY, TRANSEXUAL ETA BISEXUALEN ALDEKO ESKUBIDEEN EGUNA DELA ETA, UDAL ADIERAZPENA ONARTZEA. 
10. PSE-EEKO UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA, LEHENTASUNEZKO INBERTSIOEK KALTETUTAKOEN BABESARI DAGOKIONA. 
11. PSE-EEKO UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA, HIPOTEKETAKO LUR BALDINTZEI BURUZKOA. 
12. EAJ-PNVKO ETA PSE-EEKO UDAL TALDEEK AURKEZTUTAKO MOZIOA, WERTEN LEGEA ATZERA BOTATZEAZ. 
13. PSE-EEKO UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA, KULTURA BONOARI EUSTEAZ. 14. UDAL ADIERAZPENA NUCLENORREN ESKAERAZ, SANTAMARIA DE GAROÑAKO ZENTRAL NUKLEARRAREN JARDUNA LUZATZEKO.
15. UDAL ADIERAZPENA TOKIKO ADMINISTRAZIOAREN ARRAZIONALIZAZIO ETA IRAUNKORTASUN LEGEARI BURUZKOA.
16. DEKRETOEN BERRI EMATEA.
17. ESKAERAK ETA GALDERAK.

CONVOCATORIA A AYUNTAMIENTO PLENO

 Se convoca a Vd. a la Sesión Extraordinaria que se celebrará en este Ayuntamiento en primera convocatoria el JUEVES, día 27 de Junio de 2.013, a las 19:30 horas y en segunda el día 1 de Julio de 2.013 a la misma hora, con arreglo al siguiente:

 ORDEN DEL DIA
1º APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 30 DE MAYO Y 10 Y 13 DE JUNIO DE 2.013.
2º TOMA DE POSESION COMO CONCEJAL DE Dª MIREN JASONE HERNANDEZ MARCOS. 3º TOMA DE POSESION COMO CONCEJAL DE D. JOSE ANGEL SEIJO URGEL
4º APROBACION DE LA DISOLUCION DE LA MANCOMUNIDAD PRO-DEFICIENTES PSIQUICOS DE LA ZONA MINERA
5º AMPLIACION DE CAPITAL DE TALLERES GALLARRETA, LANTEGIAK S.L.
6º NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES.
7º APROBACION DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.012.
8º APROBACION DE LA PRORROGA DE VIGENCIA DEL UDALHITZ.
9º DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA POR LOS DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES.
10º MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE EN RELACION CON LA PROTECCION DE LOS PERJUDICADOS POR LAS PREFERENTES.
11º MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE EN RELACION CON LAS CLAUSULAS SUELO DE LAS HIPOTECAS.
12º MOCION PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES DE EAJ-PNV Y PSE-EE, EN RELACION CON LA RETIRADA DE LA LEY WERT.
13º MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE EN RELACION CON EL MANTENIMIENTO DEL BONO CULTURA.
14º DECLARACION INSTITUCIONAL EN RELACION CON LA SOLICITUD DE NUCLENOR DE CONTINUAR CON SU ACTIVIDAD EN LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARIA DE GAROÑA
15º DECLARACION INSTITUCIONAL EN RELACION CON LA LEY DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL.
16º DAR CUENTA DE DECRETOS
17º RUEGOS Y PREGUNTAS


No hay comentarios:

Enlaces de interés:PSE-EE Ortuella

PSE-EE Bizkaia

PSE-EE Euskadi

PSOE
Ayuntamiento de Ortuella

Diputación de Bizkaia

Gobierno Vasco

Gobierno Central

JSE-Egaz


JSE

Resultados Electorales en Euskadi

Resultados Electorales en toda España


CULTURA: "Son todos los que están pero no están todos los que son." Ayudanos a ampliar y mejorar la lista.


Alhóndiga. Bilbao

Arteleku. Donostia

Guggenheim Bilbao

Museo MineroKultura Eskerraldean


Carmen Abascal

Julián Momoitio

Ausane

Antonio Galán
Alberto Momoitio

Pablo Momoitio

Lucas Alcalde

Joaquín Alcalde

Guillermo Casas

Felipe Valle

Florencio Constantino

Txemi NovoaASOCIACIONES de ORTUELLA:

Plural / Anitzak


Comerciantes y Profesionales de Ortuella